Jegyzőkönyv: 137

szkennelt verzió
Név: S. E.
Neme:
Születési hely: Munkács
Születési idő: 1910
Utolsó lakóhely: Munkács
Foglalkozás: háztartásbeli
Koncentració: Munkács gettó
Táborok: Auschwitz, Lipstadt


Fent nevezett előadja a következőket:
Munkácson általában jól éltek a zsidók, rendezett anyagi körülmények között. Engem testvéreim tartottak el és mindenünk megvolt.1944. május közepén vittek bennünket gettóba. Állandóan rettegésben éltünk, mert állandóan jöttek-mentek a csendőrök, németek és fosztogatások voltak. Még odahaza voltunk, amikor már házkutatást tartottak a magyarok és németek és nagy verések és lövöldözések voltak. Utána a templomba mentek, ahol 5 embert találtak elbújva és ezeket azonnal agyonlőtték. A gettóbazárást Serlei nevű alezredes intézte és minket csendőrök kísértek be. Ugyancsak ők őriztek kívülről bennünket, míg belül zsidók tartották fenn a rendet. Lakhatási viszonyokra jellemző volt, hogy mi 29-en voltunk egy szobában és a földön aludtunk.Élelemhez nehezen lehetett hozzájutni. Dolgozni a nőknek külső munkát nem kellett, csak a férfiaknak.Rövidesen bevagoníroztak. 80 ember volt a mi vagonunkba és vizet nem adtak. Kassán vettek át a németek a magyaroktól, és onnan egyenesen Auschwitzba vittek.Auschwitzba érkezve egy fürdőbe vittek bennünket, ahol mindet elszedtek tőlünk, még a ruhánkat is elvették és meztelenül álltunk, amíg megnyírtak. Aztán adtak egy rongyot, amit felvehettünk, de a fejünket nem takarhattuk be, bár az eső zuhogott. A fürdőből a "C" lágerbe vittek. Egy blokkban 1000 ember volt. Az élelmezésünk napról napra kevesebb lett és nagyon sokat éheztünk. A blocková állandóan vert és ütött és egyszer úgy leütött valakit, hogy az összeesett.Auschwitzban nem dolgoztunk, csak egész nap vizet merítettünk és hordtunk.A szelektálásoknál nézték a rüheseket és a soványakat valamint a gyengéket, és azokat dr. Mengele elvitette a krematóriumba. Ezt mindenki tudta, hogy mi vár azokra, akiket dr. Mengele kiválasztott. Láttam, hogy a krematórium hogy égett mindennap, szörnyű volt ez a világítás.Egy fekete teherautón vitték az öregeket és betegeket és nap mint nap égették őket.A halálozás 100 ember körül mozgott naponta, ezek temészetes halállal haltak meg, amennyire természetes halál pl. az éhhalál, megfagyás stb. stb.Az ikreknek külön kellett jelentkezni, azoktól vért vettek és különböző kísérletekre használták őket. Tudok még egy nőről, aki hajlamos volt a hízásra, azt felhízlalták természetellenesen és azon is tanulmányoztak.Ha valaki szült, a gyermeket azonnal elvették tőle és így esetleg életben maradhatott.Az élőket meztelenül a halottakkal egy autóban vitték mindig a krematóriumba.1945. április 23-án szabadítottak fel az oroszok és ekkor már jó dolgunk volt, enni kaptunk és ruhát.Fentieket saját tapasztalataimból tudom.
switch to English

bphm.hu

holokausztmagyarorszagon.hu