Jegyzőkönyv: 895

szkennelt verzió
Név: G. S.
Neme:
Születési hely: Beregszász
Születési idő: 1930
Utolsó lakóhely: Beregszász
Foglalkozás: tanuló
Táborok: Auschwitz, Bergen - Belsen


És előadja a következőket.

M. év április elején bejöttek a leventék a lakásunkra és felszólítottak, hogy azonnal menjünk csomagokkal együtt az iskola udvarába.- Ott elszedték tőlünk minden értéktárgyunkat, pénzt és iratokat, ezután teherautókkal vittek a Beregszászi Gettóba.-
A lakosság nagy része részvéttel volt irántunk.-
A gettóban téglagyárban laktunk, a földön hevertünk hetekig, ágy vagy priccs nem volt.- Az élelmezésünk a népkonyháról történt.- 16 éven felülieknek dolgozni kellett, mégpedig téglahordással.- Három hét után bevagoníroztak bennünket, a csendőrök ütlegelése között.- három nap és éjszaka utaztunk Auschwitzig.-
Itt következett elsősorban a szelektálás, Dr. Mengele lágerorvos részéről, aki széjjel választott szüleinktől, ők sajnos a jobboldalra, azaz a krematóriumba kerültek.- Három hétig nem dolgoztam semmit, aztán beosztottak a fürdőbe.- Brezsinkára,- ahol a transzportoktól levetett holmikat szortíroztuk.- Iszonyatos látványokban volt részünk ott a fürdőben, mert egészen közel, voltunk a krematóriumhoz.- Láttuk azt is, hogy múlt év nyarán amikor a magyar transzportok érkeztek, hogy vetkőztetik le meztelenül, az időseket, és fiatal anyákat, gyermekeikkel, és úgy mentek be, egy nagy fürdőhelyiségbe, kezükbe törülközőt adtak.- Ezeket még aznap gázkamrába vitték és elégették.- Már annyi volt a halott, hogy a kemence nem győzte égetni őket, ezért egy nagy gödörbe rakták a rengeteg hullát, raktak rá egy sor fát, és ott égették el a zsidó Haftlingek.-
Két hónapig dolgoztam a fürdőben, utána beosztottak a szövödébe.- a munka nem volt nehéz, mert női munkát végeztünk, de nagyon sokat kellett dolgozni, napi 10 órai munkaidő volt, és aki nem dolgozott megfelelően, annak büntetésből nehéz testi munkát kellett végezni.- Munkánál német capok ügyeltek fel, akik embertelenek voltak hozzánk.-
8 hónapig voltam Auschwitzban amikor az orosz csapatok közeledtek, akkor evakuálták a lágert.- Mi vagonokban utaztunk, de volt olyan transzport, amely gyalog indult tovább.- A betegek még ott maradtak, hogy mi lett a soruk nem tudom.-
Két nap és két éjjel utaztunk, és megérkeztünk Bergeb-Belsenbe.- az utazás kínos szenvedés volt, mert 60-70 embert zsúfoltak össze csukott marhavagonokban.- az útra osztottak egy kenyeret, és zsiradékot.- Két nap múlva megérkeztünk.- Munka nem volt, az egész nap Appellokból állott, bár volt kabátunk, de azért nagyon fáztunk az éjszakai appelloknál.- Az élelmezés a leggyengébb volt, eleinte kaptunk hatan egy kilós kenyeret, később már tizenketten.- Ennek folytán rengetegen legyengültek és 100 számra pusztultak az emberek az éhhalál következtében.- Mosakodási lehetőségünk abszolúte nem volt, ezáltal mindegyikünk megtetvesedett és rühes lett, ezáltal kiütött a flekktífusz is, mely szintén számtalan áldozatot követelt. - Volt rá eset, hogy a tífuszból meggyógyultak az emberek, de viszont ennivaló nem volt és ezáltal a nagy láztól, úgy is legyengült szervezetnek, nem volt már ellenálló képessége.- Ivóvizet sem adtak, ezáltal is pokoli kínokat álltunk ki.
Ez év április közepe felé, hírtelen megjelentek a lágerban az amerikai autók,- az SS-ek legnagyobb része megszökött, és mi végre megszabadultunk a rengeteg szenvedéseinktől.-
A német SS nőket elfogták, amelyeket az amerikaiak agyondolgoztatták, szakadó esőben is.- Ugyanúgy ahogy bennünket még az előző napokban az SS-ek kínoztak, - kinn kellett a szabadban kínlódniuk.- A cseh transzporttal érkeztem el Budapestig
switch to English

bphm.hu

holokausztmagyarorszagon.hu